AN CAFKE MUTUM NA 2 CIKIN WA’DANDA SUKA YANKE AL’AURAN KARAMAN YARINYA A JIHAR BAUCHI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *